Search

Начало > Новини > Съдържание
Система за защита на екрана и DC Power System
Oct 26, 2018

Централното сигнално устройство е разделено на сигнал за авария и предупредителен сигнал. Основната задача на сигнала за авария е да даде звуков сигнал във времето, когато прекъсването на прекъсвача и да направи съответния светлинен сигнал за местоположение да мига. Основната задача на сигнала за преамбюла е да се даде звуков сигнал в момента или закъснението, когато се появят ненормални явления в работещото оборудване, и да се направи светлинна табела да показва ненормалното съдържание на феномена.

PZ32 серия пълна автоматична оловно-киселинна батерия с постоянен ток захранване комплект оборудване, състоящ се от екран за зарядно устройство, екран за захранване и батерия, с функции за автоматична стабилизация на тока, автоматично регулиране на напрежението и автоматично регулиране на напрежението. централен сигнален екран и система за контрол на високо напрежение.


Свързани новини